wpe16.jpg (2840 bytes)Carola -Du Gamla Du Fria (Swedish National Anthem) Du Gamla Du Fria
Swedish National Anthem

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Thou ancient, thou free and mountainous North
Thou quiet and joyful beauty!
I greet thou, most beautiful land upon earth,
Thy sun, Thy sky and meadows green.
Thy sun, Thy sky and meadows green.
Du tronar på minnen från fornstora dar,
Då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Thou rest upon memories of great olden days,
When honored thou name flew across the world,
I know that thou are and will be as thou were,
Yes, I want to live I want to die in the North
Yes, I want to live I want to die in the North
Jag städs vill Dig tjäna mitt älskade land,
Din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
Din fana, högt den bragderika bära.

Din fana, högt den bragderika bära.
I forever will serve my beloved country,
Faith until death I will swear,
Thy right I will protect with mind and with hand,
Your banner, full of feats, carry high.
Your banner, full of feats, carry high.
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!
Along with God shall I struggle (fight), for home and for hearth,
for Sweden, the dear Fatherland.
I trade thou not, for anything in the world
No, I want to live I want to die in the North.
No, I want to live I want to die in the North.

by Richard Dybeck

  Sweden's National Anthem with ENG/SWE Text Swedish National Anthem Basshunter-Freedom-Du Gamla Du Fria Swedish National Anthem - Nationalsången / Du gamla du fria  Swedish Anthem Swedish National Anthem
 Swedish Anthem Nationalhymne Schweden - National Anthem of Sweden Sweden National Anthem The runestones- Du gamla du fria   Ultima Thule - Du gamla, du fria / live 1994
 Swedish National Anthem: Torino 2006   Swedish National Anthem Swedish National Anthem (Diego Núñez) Andra Generationen - Du gamla du fria (Nacional Chochek) TV4  Tommy Juth sings "Du gamla du fria" Swedish National Anthem
Sibel Redzep - French & Swedish national anthems American and Swedish National Anthem at the NHL Premiere

Anthem Lyrics

video
ABBA  Lyrics

Swedish Embassy